Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Българска фондация биоразнообразие (БФБ) представя най-новата книга в своята колекция за планината Беласица:
"Туристически пътеводител за Беласица – България, Македония, Гърция"

Изданието е първи опит да се събере и поднесе на читателя новото и интересно туристическо лице на Беласица. Пътеводителят е предназначен за любители на приключения, които са готови да пътешестват до една непозната и привлекателна дестинация, включваща три държави – България, Македония и Гърция. Книгата представя възможностите за туризъм в Беласица и нейното подножие. Въпреки че акцентът пада върху България, пътеводителят е разделен на три части и поднесената информация за съседните страни дава възможност за сравнително пълна представа за района. За България е направена обща характеристика на планината – физикогеографска характеристика, геоложко развитие и релеф, климат, води, растителен и животински свят в Природен парк „Беласица”. Включена е накратко историята на района, включително интересни факти за културата и бита на хората. За трите държави общата структура има следния модел: туристически забележителности на района – природни обекти, археологически и исторически обекти; църкви и манастири; населени места; туристически маршрути; празници и фестивали; кухня; места за настаняване и хранене. Включена е и полезна при пътуване информация – важни телефонни номера, транспорт, гранични контролно-пропускателни пунктове, банки, институции, пощи, здравни заведения, туристически агенции и др. Мрежата от маркирани туристически маршрути в Беласица е най-добре развита в българската част на планината. Описанията на маршрутите са подробни и съдържат полезна информация за маркировката, продължителността на прехода и денивелацията. Подредени са по изходни точки (различните населени места). В помощ на туристите са картата на маршрута и неговият профил. Описанието на туристическите маршрути в Гърция и Македония осигурява информация за основните места и по-важните обекти по маршрута. Пътеводителят е разработен по проект „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Книгата е част от усилията на Българска фондация Биоразнообразие за развитие на дестинация за устойчив туризъм Беласица.Пожелаваме Ви вълнуващи и неповторими моменти в Беласица!


Книгата може да закупите от нашите офиси на цена от 5 лв.
 

Централен офис
София, ул. Веслец 41, ет. 4, ап. 11
тел: 0896798900
клон Беласица
Благоевград, 2700, ул. „В. Левски” №13, ет. 4
тел. 0896 79 89 13
Регионален офис Бургас
ул. Ген. Гурко №53, бл.1, ап.1
тел. 056/987959
Посетителски център „Калиакра”
с. Българево 9660, община Каварна
тел. 0896 79 89 12

Или направете поръчка на е-мейл адрес: Opens window for sending emailbelasitsabiodiversitybg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com