Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Видео клипове

Видео клиповете са разработени в рамките на проект BG0031 - EEA FM "Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица: адаптация към климатичните промени; поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на екосистеми".

Opens external link in new windowwww.castbelbg.com

 

Flash is required!
Chestnut forests of Belasitsa Mountain: Spring

 

 

Flash is required!
Chestnut forests of Belasitsa Mountain: Summer

 

 

Flash is required!
Chestnut forests of Belasitsa Mountain: Autumn

 

 

Flash is required!
Chestnut forests of Belasitsa Mountain: Winter
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com