Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Най-новата туристическа карта, която представя българската част на планината. В нея са включените новосъздадените от фондация Биоразнообразие 12 туристически маршрути. Включена е полезна информация за Природен парк "Беласица", както и възможностите за посещение на четири тематични маршрути в планината. Картата е на български и английски език. Картата в разгънат формат е с размери 60 х 90 см, а мащабът е 1:35 000.

Картата е разработена по проект на БФБ "Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма", финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.Картата може да закупите от нашите офиси на цена от 3 лв.

Централен офис
София, ул. Веслец 41, ет. 4, ап. 11
тел: 0896798900
клон Беласица
Благоевград, 2700, ул. „В. Левски” №13, ет. 4
тел. 0896 79 89 13


Или направете поръчка на е-мейл адрес:
Opens window for sending emailbelasitsabiodiversitybg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com