Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Българска фондация биоразнообразие (БФБ) представя:
"Интересните растения на Беласица"

Прекрасни фотографии и любопитни текстове ще ви помогнат да се запознаете с 200 вида растения, които растат в планината Беласица. Някои от тях се срещат често, други са изключително редки, а трети са защитени от закона или са включени в приложения към различни международни конвенции. Представени са и отделни интересни видове, характерни за подножието на планината, както и такива, които до този момент са установени само в гръцката или македонската част на Беласица.


Автори са Латинка Топалова-Жежиха, Георги Гогушев, Райка Иванова и София Костадинова-Илкова. Редактор е д-р Антоанета Петрова от Ботаническата градина на БАН. Автор на по-голяма част от снимките е Пьотр Жежиха.  

Книгата може да служи като полеви определител, защото съдържа полезна информация за растението, отделните му части и най-характерни особености. В същото време графично е представен природозащитния статус на вида, надморската височина, при която се среща, и периодът, в който цъфти.

Разработването на тази книга е част от усилията на БФБ да популяризира биоразнообразието на Природен парк „Беласица”. Флората на най-новия природен парк в България включва около 1540 вида, което е приблизително 40% от растенията в нашата страна. Богатството на растителни видове се дължи най-вече на южното разположение на Беласица в съчетание с висока надморска височина. Сред изключително редките и забележителни растения са стояновата и прекрасната теменуга, които растат само в Беласица и никъде другаде в света. Символът на парка са вековните кестенови гори, които са най-обширните на Балканския полуостров.

Книгата е разработена по проект на БФБ „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.


Книгата може да закупите от нашите офиси на цена от 8 лв.

Централен офис
София, ул. Веслец 41, ет. 4, ап. 11
тел: 0896798900
клон Беласица
Благоевград, 2700, ул. „В. Левски” №13, ет. 4
тел. 0896 79 89 13
Регионален офис Бургас
ул. Ген. Гурко №53, бл.1, ап.1
тел. 056/987959
Посетителски център „Калиакра”
с. Българево 9660, община Каварна
тел. 0896 79 89 12

Или направете поръчка на е-мейл адрес: Opens window for sending emailbelasitsabiodiversitybg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com