Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Излет с лодка или кану

Има три места, откъдето може да се тръгне на излет с лодка или кану. Това са трите пристана на езерото.

Отпътуване от пристана на Литотопос
Пътуването трае около 1 час и се разглежда най-вече в южната част на езерото. По време на разходката могат да се наблюдават пеликани, корморани и патици.

Отпътуване от пристана на Керкини
Пътуването трае около 1 ½ часа. Отначало се наблюдават пеликани, фламинго, чапли, патици, гъски и много видове блатни птици през зимата, както и чапли, корморани, малки корморани и лопатарки през пролетта.

Отпътуване от пристана на Мандраки
Това пътуване е почти същото като горното, но трае само 1 час (защото разстоянието е по-кратко). То може да се осъществи само през пролетта и лятото, когато нивото на водата е високо.
През пролетта и лятото разходката може да се направи и с кану.

Наблюдение на птици на езерото Керкини

Ако искате да си направите разходка около езерото, е препоръчително да започнете от Вирония и да се движите на юг и после на запад, като по този начин слънцето ще е зад гърба ви.

1. От двете страни на пътя от Вирония до реката се ширят блата. На това прелестно място по всяко време на годината могат да се наблюдават чапли, пойни птици, малки корморани и различни хищни птици. Могат да се видят мухоловки и „маскиращи се” птици (които се крият), като средната пъструшка и малкия воден бик.

2. Нагоре по реката, след моста при Вирония, има речни диги, както и блата в северната част на реката - местообитания на уникално биоразнообразие. Пеликани и корморани ловят риба из целия район. Може да се наблюдават жерави през цялата година, а през лятото може да се види малък креслив орел, средиземноморски сокол, калугерици, турилици, както и биволска чапла, ако имате късмет. Оглеждайте се за полски бъбрици, късопръста чучулига и черни щъркели. През зимата тези местообитания се използват от кресливите орли.

3. Достъпът до влажните зони между реката и североизточния край на езерото е през село Мегалохори (езерото се пада отляво). По всяко време на годината районът е красив, особено през пролетта и лятото. Могат да наблюдават блатни птици, чапли, блестящи ибиси и рибарки. Районът, също така, е важно местообитание на орли, жерави, черни щъркели и пеликани.

4. В североизточния край на езерото се вижда дига. Пътят, дълъг няколко километра, дава възможност да се наблюдават различни видове птици по всяко време на годината. Определено си заслужава да се хвърли поглед назад към полетата.

5. Литотопос е наименованието на района около язовирната стена, оформен от малкия пристан и коритото на реката. Прекрасно място, особено през зимата, което безспорно представлява най-добрата точка за наблюдение на белоока потапница, както и зимуващи малки бели и нощни чапли. През зимата пеликаните идват при рибарите, които от своя страна им дават храна. През лятото край пристанището гнезди големият гмурец.

6. Следвайте пътя по брега на езерото от Литотопос до Корифуди. Винаги бъдете нащрек. Планините на запад са местообитанията на малкия орел, орелът-змияр и малкия креслив орел, както и ястребът врабчар, черната каня и мишелова. Жеравите са чести посетители през зимата и пролетта. По-малките дървета служат за убежище на пойните птици (особено червеногушото коприварче). Има и зеленогуши овесарки през цялата година; сивоглавата овесарка и жалобният синигер, обаче, се преместват нагоре по хълмовете, щом студът започне да се оттегля. Следвайте пътя, който започва от лявата ви страна, отдалечете се 4 километра от Литотопос, за да достигнете по-високо място, от където ще можете да наблюдавате белочели и черночели сврачки. Погледнете към езерото за големи ята от корморани и пеликани, ловящи риба.

7. Блатата в Корифуди са красиво място през пролетта и лятото, когато можете да срещнете чапли, малки корморани, лопатарки и пеликани. Големите гмурци, лиските и водните кокошки изграждат плаващи гнезда. През зимата в езерото можете да наблюдавате големи ята патици и да търсите редки видове, но поглеждайте и към брега - за водни бъбрици, бекаси и други блатни птици, както и за големи ята от зеленики.

8. Устието на река Керкинитис е добро място за патици през зимата и за чапли и малки корморани през лятото. Разходете се по пътя към Корифуди и наблюдавайте торбогнезди синигери, испански каменарчета и градински овесарки.

9. Можете да достигнете до края на западната дига на север, като достъпът се осигурява чрез пътя Ливадия - Керкини (в посока Ливадия), успоредно на напоителния канал. Това е добро място за наблюдение на патици и големи бели чапли през зимата и всички видове чапли и малки корморани през лятото. Бъдете нащрек за жерави и блатни птици през цялата година.

10. Малкият пристан на Мандраки е чудесно място да се наблюдават ята патици, блатни птици, пеликани и розово фламинго през зимата (когато нивото на езерото е ниско, е необходим бинокъл). Бъдете нащрек за кресливи орли и други грабливи птици. През лятото можете да се любувате на чапли, рибарки, малки корморани, големи корморани и пеликани, ловуващи риба. Големи гмурци, лиски и водни кокошки обитават плаващите си гнезда. От това място се виждат платформите за гнездене на къдроглавите пеликани и плаващата платформа за гнездене на рибарките.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com