Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Каменишки водопад

Категория: Природни обекти БГ

 

Намира се в близост до с. Камена, по дерето на река Каменишница.


В тясната клисура са разположени няколко водопада, някои от тях с пад на водата около 20 м. Достигането до горните водопади е трудно и изисква специална екипировка и подготовка. До най-ниско разположения водопад се стига по маркирана пътека от центъра на с.Камена (зелен цвят). През пролетта и есента по пътя внимавайте при пресичането на реката.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com