Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Беласица

Името на латиница: Belasitsa
Област: Благоевград
Община: Петрич
Географска ширина (Latitude): 41,367 N
Географска дължина (Longitude): 23,1333 E
Надморска височина: 375 м
Разстояние до София с автомобил: 184 км
Население: 1120 човека (НСИ, Преброяване 2011 година)
Празник на селото: Илинден, 20 юли

Село Беласица е разположено на около 8,5 км западно от гр. Петрич. До 1960 г. името на селото е било Елешница. В местностите Пандевица (северно от селото) и Платоник (източно от селото) са открити останки от антични селища. Под името Лешница е споменато в османските регистри от 1570 и 1664-1665 г.
През втората половина на ХVІІІ в. заема днешното си разположение.
Основният поминък на населението през ХІХ в. са земеделието (пшеница, царевица, ориз, сусам, мак, памук, афион, лозя, лен, овощни дървета) и скотовъдството (овце, кози, свине). В района се произвеждат сусамово масло и вино. Икономически контакти се поддържат най-вече с Горни Порой, като идват кираджии и търговци, които изкупуват част от произведената селскостопанска продукция и доставят някои промишлени стоки (напр. платове), както и с градовете Петрич, Дойран и Струмица.
През 1875 г. е открито начално училище, едно от първите в Петричкия край. Десет години по-късно благодарение на усилията на хората (дарения и доброволен труд) е построена и училищна сграда. През 1897 г. е построена черквата "Св. Пророк Илия". В края на ХІХ век в селото живеят 830 жители – 600 българи-християни и 230 турци. След освобождаването на този край от турско робство през 1912 г., турците се изселват от селото. Основният поминък остава земеделието. В землището на селото днес се намират големи масиви с овощни градини – череши, праскови и др.
Храмът "Св. Пророк Илия" е паметник на културата и е най-старата църква в Подгорието. Празникът на селото Илинден се отбелязва традиционно с празнична литургия, курбан, фолклорен концерт и борби. В селото по интересен начин посрещат Гергьовден – празнува се цяла нощ (на 05.05) в местността "Чуката", на 6 май хората слизат с венци от лепка и отиват на гости на именниците.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com