Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Читалище "Просвета", с. Габрене
  • Група за оризарски песни
  • Женска певческа група „на отпяване”
  • Женска и мъжка певчески групи за автентичен и обработен фолклор
  • Школа по народни танци


Контакти:
с. Габрене
Община Петрич
Телефон 0897 737 246

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com