Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Читалище "Гоце Делчев", с. Ключ
  • Мъжка певческа група
  • Женска певческа група
  • Тамбурашки оркестър
  • Естрадно-сатирична група
  • Кукерска група
  • Детска музикална школа за тамбура и китара
  • Детска танцова група за нар танци

Контакти:
с. Ключ
Община Петрич
Телефон 0878 628 649

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com