Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Читалище "Антон Попов", с. Самуилово

„Самуилски славей”:

  • Мъжка певческа група
  • Женска певческа група
  • Детска вокална група

„Самодивска китка”:

  • Женски танцов състав
  • Детски танцов състав

„Фуего”

  • Спортни танци за деца

Контакти:
с. Самуилово
Община Петрич
Телефон 0887 24 53 73, 0896 41 40 40

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com