Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Народно Читалище "Братя Миладинови - 1914"– гр. Петрич

НЧ "Братя Миладинови - 1914"– гр. Петрич” поддържа:

Библиотека
Танцов ансамбъл за народни песни и танци „Пролет”
Мандолинен оркестър
ВИГ "Серенада"
Детска музикална школа

  • Детски състави:
  • Детски танцов фолклорен състав
  • Клуб за модерни танци и балет "Кристал"
  • Клуб по рисуване
  • Клуб за мода и сценично поведение
  • Литературен кръжок
  • Вокална група "SUNSHINE"

Школа за любители танцьори
Фестивал "Златен кестен"
Литературен поетичен конкурс "Горчиво вино"

Контакти:
Петрич, ул. "Александър Стамболийски" No 4
Секретар 0879088501, 0898942780, petrich@dir.bg
Счетоводство 0879088502
Методисти 0879088506
Библиотека 0879088507Opens external link in new window
www.chitalishtebratiamiladinovi.org

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com