Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Маршрути

За да се докоснете до красотата на планината в Македония може да отидете до по-известните и големи водопади в подножието на планината или да изберете някои от маркираните туристически маршрути. Мокринските извори, Сморалският водопад и Колешинският водопад предлагат на посетителите приятни мигове сред свежестта и прохладата на дебелите сенки на чинаровите и кестеновите гори. В подножието на планината на много места има изградени места за отдих – пейки, беседки, стабилизирани огнища. По-интересните места са отбелязани с информационни табели по главния път от граничния пункт към Струмица.

 

с.Смоларе – вр.Тумба

Червена маркировка,

6 часа

с.Банско - х. "Дедо Кольо Муртински"

червена маркировка, 3 часа

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com