Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Смоларски водопад

Категория: Природни обекти МК

 

Най-големият водопад в Македония, където водата пада от 38 м височина.


Намира се в близост до село Смоларе, на 630 м н.в., по течението на река Ломница. През май 2003 г. е построена екопътека, дълга 580 м, която завършва с мост над Белве дере.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com