Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Природни обекти

Смоларски водопад

Най-големият водопад в Македония, където водата пада от 38 м височина.

Находище на царска папрат

Рядък вид папрат, среща се в близост до селата Банско и Габрово.

Моноспитовско блато

Ако сте любители на природата, Моноспитовското блато има какво да предложи.

Мокрински извори

Тези извори са най-голямото находище на натурална изворна вода.

Колешински водопад

Намира се в близост до село Колешино, на река Баба, на 610 м н.в.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com