Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Списък на всички хижи
Хижа "Беласица"

м. Илиевска нива, Природен парк”Беласица”
тел. 0896 688 378, 0895 516 755

Хижа "Конгур"

м. Чаршиите, Природен Парк Беласица
Тел. 0896 688 382

Хижа “Лопово”

м. Лопово, Природен Парк Беласица
Тел. 0896 688 381

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com