Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
БФБ
Интересно в региона
Маршрути в БеласицаАрхеологически обектиЦъркви и манастири
Природни обекти

Смоларски водопад

Най-големият водопад в Македония, където водата пада от 38 м височина.

Колешински водопад

Намира се в близост до село Колешино, на река Баба, на 610 м н.в.

Находище на царска папрат

Рядък вид папрат, среща се в близост до селата Банско и Габрово.

Последни новини

„Гората е живот“- „Седмица на гората - 2017 г.“ в Природен парк „Беласица“

29.03.2017

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще се включи в отбелязването на „Седмица на гората - 2017 г.“, която ще бъде проведена под мотото „Гората е живот“.

повече

Ученици от III ОУ "Гоце Делчев" - град Петрич посетиха Природен парк „Беласица“

20.03.2017

Днес 20 март 2017 г. ученици от III ОУ "Гоце Делчев" - град Петрич посетиха информационния природозащитен център в сградата на Дирекция на Природен парк "Беласица" към ИАГ.

повече

Пеликани, корморани, риби - голяма международна конференция край езеро Керкини, Гърция

15.03.2017

В периода 15-19 март 2017 г. в с. Акритохори на територията на Национален парк „Езеро Керкини, Гърция“, край най-значимата влажна зона в полите на Беласица, ще се проведе международна научна конференция на тема „Пеликани, корморани и риби – конкуренция или хармонично съжителство“.

повече
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2017  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com