Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Струмица - Хотели
Мотел "Македонска къща"

На 4 км от Струмица по Куклишки път.

Мотел "Терминал Траншпед"

Струмица, 2400, ул. "Кл. Охридски" №105
Тел.: +389 034 340 241; +389 034 340 913

Хотел "Илинден"

Струмица, 2400, Гоце Делчев Б.Б.
Тел: +389 34 348 000

Хотел "Сириус"

Струмица, 2400, ул. "Маршал Тито" бб
Тел.: + 389 34 345 141

Хотел "Тивериопол"

Струмица, 2400, ул. "Братство и единство" 20
Тел.: +389 34 340 421, +389 34 348 422

Хотел Студио Ин

Струмица, 2400, ул. "Георги Василев" бб
Тел.: +389 34 331 851; +389 71 205 851

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com