Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Мокрино

Мокрино се намира в планина Беласица на надморска височина 370 метра. Селото е известно с Мокринските извори, които са с капацитет около 100 л/с. Наблизо има селище от римско време Керемидарка. Според легендата името на Мокрино произлиза от думата „мокро”.
Селото се споменава за първи път в хартата на братята Иван Драгаш и Константин Деян и майка им Евдокия от 1376-77 година, когато е подарена на светогорския манастир „Св. Панталеймон”.
В Мокрино се намира църквата „Св. Константин и Елена”, построена през 1876 година, а празникът на селото се чества на 3 юни. На 2 август се прави курбан и всички жители на селото се събират на Мокринските извори. Този обред се прави, за да не пресъхне изворът, както се е случило веднъж в миналото.
В Мокрино има начално училище, а децата продължават образованието си в Колешино. Според преброяването от 2002 година жителите на Мокрино са 748, 203 семейства.
Край местността Липата днес е издигната чешма. Много къщи в Мокрино свидетелстват за струмишката архитектура. Част от населението напуска селото, като заминава на работа в западноевропейски държави.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com