Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Маршрути

Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина. За най-любознателните препоръчваме разработените тематични маршрути, които дават възможност да се надникне в царството на дивия свят. 

Велосипедни маршрути

Беласица е предизвикателство, но и удоволствие за любителите на планинското колоездене. Маршрутите използват съществуващи асфалтови и черни пътища на територията на планината Беласица. Често те следват части от маркирани пешеходни маршрути (когато пешеходните маршрути вървят по асфалтов или черен горски път). Най-често това са кръгови маршрути с начална и крайна точка населено място с възможност за настаняване. Дирекцията на Природния парк вече работи по оборудването им със специална веломаркировка.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com