Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Обичаи и празници

Традиционните празници в община Петрич са свързани с християнския празничен календар. Всички големи религиозни празници – Бъдни вечер, Рождество Христово (Коледа), Васильовден, Йорданов и Иванов ден, Заговезни, Възкресение Христово (Великден), Гергьовден, Тодоровден, Петровден, Илинден, Успение Богородично, Димитровден, се почитат от голяма част от населението, като се отбелязват с тържествени служби в църковните храмове.

Карнавален празник Сурва

Новогодишните маскирания (т. нар. карнавални игри) и русалийските игри са два народни календарни обичая, запазили живия български дух на населението в подножието на Беласица. Те са свързани с т. нар. “погани дни“ (мръсни дни), започващи от Коледа (24 декември) и завършващи на Йордановден (6 януари), т. е. в края на изтичащата и началото на новата година. В миналото тези обичаи са се изпълнявали в продължение на целия посочен период, а днес само на 1 януари (Василовден), известен на местното население под името Сурва.
Традицията сочи, че новогодишните маскирания са обичай, характерен за местното население, докато русалийските игри са донесени от големите бежански вълни, залели Петрич и района след войните 1912 – 1913 г., като негови носители са българите – преселници от Кукушко, Гевгелийско и Енидже Вардарско. Русалийските танци се съпровождат от музика, изпълнявана на зурни, по-рядко гайди и тъпани. Русалиите са млади мъже, които обикалят селищата между Коледа и Йорданов ден. Облечени са с бели фустани, на гърдите са препасани с две червени копринени шамии, украсени с дребни пари и мъниста, обути са с бели навои. В ръцете си носят дървени саби, увити с червени конци. Вярва се, че русалиите прогонват болестите и злото далеч от селото. Те и “лекуват“ болните, като ги прекрачват и кръстосват сабите над тях.
С течение на времето двата обичая са се преплели и днес са неразделна част от обредната система на населението от Петрич и района. В града русалийските игри се съчетават със станчинарско (кукерско) шествие и представляват единен карнавален празник – Сурва.
На 1 януари (Сурва), населението на гр. Петрич масово се стича, за да гледа шествието на станчинарите и техните станчинарски игри (местната разновидност на кукерите и кукерските игри).

Цветница

Празнува се в неделята преди Великден. За отбелязване на празника се организират културни прояви и спортни игри в околностите на хижа “Беласица“.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com