Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Крепост Цареви кули

Разположена е на хълма южно от град Струмица. Мястото е било лесно за отбрана поради факта, че е оградено отвсякъде със стръмнини. Крепостта е играла важна роля в отбранителната система на Беласишката битка през 1014 г. за разлика от други твърдини, крепостта над Струмица не е била завладяна от византийския император Василий ІІ.

Крепостта е била оградена от защитни стени, следващи ръба на платото. Западната степа, дълга около 40 м, може да се види и до днес. Главният вход е бил разположен от южната страна, защитен от две кули. Югозападната е частично запазена, но югоизточната е била унищожена от земетресение през 30-те години на миналия век. Достъпът до портата се е осъществявал чрез дървен мост, най-вероятно подвижен.

Във вътрешността има добре запазени останки от многоетажна полигонна кула – командният център на крепостта. На около 50 м от кулата  е било изкопана дълбока правоъгълна яма, вероятно водохранилище или склад за зърно или вино. Има и останки от жилищни и други постройки за обитателите на крепостта. На юг от кулата има некропол, който с известни прекъсвания е бил използват от І в. Пр.н.е. до Средновековието.

Късноримски терми

Обектът показва три степени на изграждане, Термите са ползвали топлите минерални води на извора Парило, на около 50 м в югозападна посока. Капацитетът на извора е 42 л./сек. До момента са открити 11 помещения от термите с обща използваема площ 623 м2. Сауната е най-добре запазена, с 1 кръстовиден и един полукръгъл свод. Друго добре запазено помещение е използваното като фригидариум или "студена баня", където се вижда полу-куполът над басейна. В другите помещения куполните покриви са запазени само частично. Напълно са съхранени подовете от тухли и хоросан, както и системата за отопление на подовете и стените и на двата най-големи басейна. Удивително е, че захранващите и отвеждащите тръби все още функционират.

Мачук

Обектът е намира в центъра на Струмица, където са открити основи на сгради от късноантичния период. Съдейки по местоположението, размерите и архитектурната концепция на помещенията, както и по останките на интериора, мозайките, фреските, може да се заключи че това е бил градски палат от периода ІV-VІ в.

Струмин гроб

Средновековен гроб, разположен на 3 км западно от Струмица, в близост до село Баница. Наподобява мавзолей и се състои от 9 слоя дялан бигор. Гробът е висок 230 см, широк 240 см и дълъг 400 см. Произходът на гроба и свързан с три легенди. Първатаразказва, че гробът принадлежи на Струма – сестрата на Крали Марко. Според втората това е гробът на Персей, принц и роднина на Александър Велики. Третата свързва гробът със Струма – дъщеря на военачалник на славяните от областта на Струмица. Най-разпространена е третата легенда.

Орта джамия

Едно от най-автентичните свидетелства за богатия културен и артистичен живот в древния град Струмица са архитектурата и стенописите в църквата, разположена в центъра на града под основите на мюсюлманската Орта Джамия.
Опожарените сгради от камък и пръст показват съществуването на трикорабна църква от края на ХV и началото на ХІІ век. Запазените фрагментирани фрески доказват наличието и спазването на духовна традиция.

Впечатляващите размери на църквата и високата художествена стойност на стенописите доказват вековната потребност от издигане на храмове за нуждите на епархията. Запазените части на апсидата доказват епископския характер на църквата.

Феодална кула

Феодалната кула се намира в Струмица на ул. "Охридска" и е изградена най-вероятно в Османския период, като е служела както за живеене, така и за отбрана.

Кулата е построена от дялан бигор и има квадратна основа с размери 6,9 х 9 метра. Състои се от подземно помещение, приземен етаж и още три нива над него. Към втория и третия етаж са изградени дървени чардаци.

Момин бунар

Моминият бунар се намира в източната част на Струмица. Той е с дълбочина 11 метра. В миналото е изпълнявал ролята на крайпътна станция по пътя за Солун. Построен е от турчин в памет на дъщеря му, чиято последна заръка на смъртния одър била баща й да продаде всичките й дрехи и с парите да изгради бунар. Обектът е реконструиран през 2004 г. от екологичното сдружение "Планетум".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com