Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Пощи в Струмишки регион
Населено място Пощенски код Контакти
Струмица 2400 Бул. Маршал Тито
тел: 034 335 100 факс: 034 335 104
Струмица 2401 11 октомври 66
Струмица 2402 Център
Струмица 2403 срещу средно училище "Никола Карев"
Струмица 2404 до пазар Чешел
Куклиш 2410 с. Куклиш
Василево 2411 с. Василево
тел: 034 353 010
Владиевци 2412 с. Владиевци
тел: 034 350 010
Костурино 2413 с. Костурино
тел: 034 369 650
Велюса 2414 с. Велюса
тел: 034 359 010
Банско 2415 с. Банско
тел: 034 377 120
Добрашинци 2416 с. Добрашинци
Петралинци 2430 с. Петралинци
тел: 034 375 010
Босилово 2431 с. Босилово
тел: 034 371 010
Муртино 2432 с. Муртино
тел: 034 373 010
Турново 2433 с. Турново
тел: 034 357 010
Ново село 2434 с. Ново село
тел: 034 355 010
Мокриево 2435 с. Мокриево
тел: 034 351 010
Дражево 2436 с. Дражево
тел: 034 362 010
Ново село 2437 граничен пункт
тел: 034 356 010
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com