Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Животът на кестена

Живописната и любопитна пътека "Животът на кестена" започва с информационно табло, разположено в центъра на с.Коларово. Следвайки синята маркировка ще се пренесете в непознатия и уникален свят на кестеновата гора, пълен с очарователни обитатели. Маршрутът е кръгов (Коларово-Гьолчето-Коларово), продължителността му е 2 часа и 30 минути (без почивките).

По време на приятната разходка ще имате възможност да научите интересни факти за растенията и животните в кестеновите гори, ще разберете как човекът е използвал кестена в бита си и какви грижи трябва да полага всеки от нас, за да съхраним това природно богатство.

По пътя ще ви помогнат пет информационни табла, със специално изработени рисунки. Темите на таблата са: "Животът на кестена", "Растенията в кестеновите гори", "Животните в кестеновите гори", "Кестенът в бита на хората", "Грижа за кестеновите гори".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com