Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Пеперудите и цветята на Беласица

Пъстрата и приятна пътека "Пеперудите и цветята на Беласица" води до Яворнишкия водопад. Пътеката започва с информационното табло за маршрута, разположено в центъра на с. Яворница. Продължителността на маршрута в двете посоки е 1 час и 20 минути. Маршрутът е маркиран със стандартна туристическа маркировка със син цвят.

Ако изберете тази пътека, ще се докоснете до красивия и пъстроцветен свят на пеперудите и цветята. Ще се научите да разпознавате някои дневни пеперуди и цветни растения, ще узнаете любопитни факти за тях и какви са причините да не могат едни без други.

По пътя ще ви помогнат четири информационни табла със следните теми: "Жизненият цикъл при пеперудите", "Пеперудите и цветята на открито, в храсталаците и в гората".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com