Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Пътека на мравката

В близост до хижа Конгур имате шанса да попаднете в един микрокосмос, пълен с интересни факти. Това е светът на червените горски мравки. Пътеката започва с информационното табло пред хижата. Продължителността на маршрута е 1 час и 20 минути. Тръгнете в посока към вр. Конгур и веднага след като излезете от двора на хижата, завийте надясно и следвайте черния път (пътят не е маркиран).

Пътеката е посветена на червената горска мравка. Тя е най-високо организираната мравка у нас и има изключително важно значение за равновесието в гората. По пътеката ще научите за ролите на мравките в сложното и многобройно мравешко семейство и за връзката им с другите организми. В помощ ще ви бъдат три информационни табла – "Червена горска мравка", "Поведение на мравките" и "Значение на мравките".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com