Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Пътеводител за Беласица

03.04.2012
Категория: Календар

 

Първото представяне на туристическия пътеводител за Беласица


Община Петрич, Дирекцията на Природен парк „Беласица” и Българска фондация Биоразнообразие имат удоволствието да Ви поканят на първото представяне на туристическия пътеводител за Беласица. Заповядайте на 3 април (вторник) от 11:00 часа в залата на община Петрич, за да отбележим Седмицата на гората по един незабравим начин като научите нови и непознати неща за любимата Беласица.

Туристическият пътеводител за Беласица е първи опит да се събере и поднесе на читателя новото и интересно туристическо лице на планината. Автор и съставител е Латинка Топалова-Жежиха, редактор – Радостина Ценова. Автор на снимките е Пьотр Жежиха. Картите са изработени от Таня Георгиева-Шнел и Владимир Милушев, а профилите от Таня Георгиева-Шнел и Пьотр Жежиха.
Пътеводителят е предназначен за любители на приключения, които са готови да пътешестват до една непозната и привлекателна дестинация, включваща три държави – България, Македония и Гърция. Книгата представя разнообразните възможности за туризъм в Беласица и нейното подножие. Въпреки че акцентът пада върху България, пътеводителят е разделен на три части и поднесената информация за съседните страни дава възможност за сравнително пълна представа за района.
За България е направена обща характеристика на планината – физикогеографска характеристика, геоложко развитие и релеф, климат, води, растителен и животински свят в Природен парк „Беласица”. Включена е накратко историята на района, включително интересни факти за културата и бита на хората.
За трите държави общата структура има следния модел: туристически забележителности на района – природни обекти, археологически и исторически обекти; църкви и манастири; населени места; туристически маршрути; празници и фестивали; кухня; места за настаняване и хранене. Включена е и полезна при пътуване информация – важни телефонни номера, транспорт, гранични контролно-пропускателни пунктове, банки, институции, пощи, здравни заведения, туристически агенции и др.
Мрежата от маркирани туристически маршрути в Беласица е най-добре развита в българската част на планината. Описанията на маршрутите са подробни и съдържат полезна информация за маркировката, продължителността на прехода и денивелацията. Подредени са по изходни точки (различните населени места). В помощ на туристите са картата на маршрута и неговият профил. Описанието на туристическите маршрути в Гърция и Македония осигурява информация за основните места и по-важните обекти по маршрута.
За създаването на тази книга Българска Фондация Биоразнообразие благодари на Георги Гогушев, Владимир Милушев, София Костадинова-Илкова, Райка Иванова, Лидия Самарджиева, Таня Георгиева-Шнел, Сотир Иванов, Симана Марковска, Тоня Маринова, Любен Домозетски, Цвета Мишева-Алексова, Теодорос Назиридис, Александър Лазаров, Митко Шопов, Екологично сдружение „Планетум”, Община Дойран (Македония), Дирекцията на Природен парк „Беласица”, Община Петрич, Градски исторически музей – Петрич, Туристическо дружество „Калабак”, Регионален исторически музей – Благоевград, както и на цялата местна общност от Подгорията за подкрепата и вдъхновението. Изказваме нашата благодарност на всички автори на снимки, които ни предоставиха безвъзмездно своите кадри. Част от информацията и снимките за района на Керкини (Гърция) са предоставени от Управителния орган на Национален парк „Керкини”.
Разработването и отпечатването на този пътеводител нямаше да бъдат възможни без финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) и финансирането на Програмата за малки проекти на ГЕФ, за което сърдечно им благодарим.

На представянето на пътеводителя в Петрич са поканени представители на различни заинтересовани страни – местни доставчици на екотуристически услуги и продукти, туристически агенции и туроператори, училища, читалища, туристически центрове, музеи, съседни общини, дирекции на национални и природни паркове, НПО и др.

Училищата и читалищата в района на Природен парк „Беласица” ще получат безплатен пакет с информационни материали, включително туристическия пътеводител за Беласица и книгата „Интересните растения за Беласица”. За най-добре справилите се с въпросите за планината има подготвени специални награди.

Събитието е част от усилията на партниращите си институции и организации за опазването на Природен парк „Беласица” и подкрепата им за устойчивия туризъм в региона.

За повече информация:
Латинка Топалова-Жежиха, БФБ
GSM  0896 79 89 13
e-mail: Opens window for sending emaillatinka.topalovabiodiversitybg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com