Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Национален ден на природните паркове

09.06.2012
Категория: Календар

 

За пети път WWF в партньорство администрациите на 11-те природни парка в България организира Национален ден на природните паркове.


Включете се в почистването на ПП „Беласица”. Сборен пункт: пред входа на стадиона в гр. Петрич от 9 часа. Ще се почиства в посока хижа "Беласица".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com