Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Национален ден на природните паркове

08.06.2013
Календар

 

Шестото поредно издание на съвместната инициатива на международната природозащитна организация WWF и GLOBUL.


Национален ден на природните паркове ще се проведе на 8 юни (събота), 2013 г. Включете се в почистването на ПП „Беласица”. Сборният пункт е в центъра на село Скрът.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com