Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Планински приключения за младежи

23.09.2013
Категория: Календар

 

Готови ли сте за планински приключения в една от най-красивите и най-малко познати български планини?


Ако е така включете се в младежкия лагер „Природен парк „Беласица“ – място за уникално биоразнообразие и природолюбители“.
Участниците в събитието ще научат повече за планината - нейната природа, културата и историята на района. Ще посетят забележителни туристически атракции и ще се запознаят с работата на Дирекция Природен парк „Беласица”. Ще имат и възможност и да се включат във второто издание на Фестивала на кестена, провеждан в с. Коларово.
Младежкият лагер е с продължителност 6 дена и ще се състои в периода 24 –29 септември 2013 г. Работен език на събитието ще бъде английски, а тук можете да намерите Initiates file downloadповече информация и Initiates file downloadрегистрационна форма.
Младежкият лагер „Природен парк „Беласица“ – място за уникално биоразнообразие и природолюбители“ се организира в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com