Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Национален ден на природните паркове

08.06.2013
Категория: Календар

 

Шестото поредно издание на съвместната инициатива на международната природозащитна организация WWF и GLOBUL.


Национален ден на природните паркове ще се проведе на 8 юни (събота), 2013 г. Включете се в почистването на ПП „Беласица”. Сборният пункт е в центъра на село Скрът.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com