Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Беласица и Керкини – в едно пътуване

09.03.2013
Категория: Календар

 

Ако сте любители на природата, непременно се включете в екскурзията, организирана от Травентурия ООД.


09-10.03.2013 г.

Наблюдавайте интересни птици в планината Беласица и около езерото Керкини. Вкусете от пролетната палитра на този прекрасен край! Това са два различни дни! Програмата може да изтеглите Initiates file downloadоттук.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com