Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Станчинарски игри

01.01.2013
Категория: Календар

 

Карнавалния празник Сурва предлага интересни преживявания на жителите на хората от Беласица и гостите.


Кукерското шествие и станчинарските игри могат да бъдат наблюдавани в Петрич и подгорските села през деня на 1-ви януари. Потопете се в живата традиция и посрещнете новата година в района на Беласица.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com