Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Рожден ден на Парка

28.12.2012
Категория: Календар

 

Природен парк „Беласица” става на пет години на 28 декември 2012 г.


Дирекцията на Парка ще отпразнува своя четвърти рожден ден през месец януари с подготвени поредица от интересни събития за местните хора и гостите.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com