Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Международен фестивал "Златен кестен"

20.09.2012
Категория: Календар

 

Заповядайте на неповторимия фестивал на забавната популярна песен.


Седемнадесетото издание на фестивала ще се проведе в дните от 20 до 22 септември в гр. Петрич. Организатори са община Петрич и Народно читалище "Братя Миладинови" в Петрич. Първата вечер е посветена на градската песен, за любителите забавния музикален жанр (поп и рок) втората и третата вечер на фестивала крият много изненади.

За повече информация:
www.chitalishtebratiamiladinovi.org/index.php/2012-03-06-20-33-6

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com