Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Конференция „Беласица отвъд граници“

03.11.2015
Категория: Календар

 

На 3 ноември 2015 г. ще се проведе заключителна конференция в рамките на проект „Беласица отвъд граници“


Събитието ще се състои в сградата на Дирекцията на Природен парк „Беласица”, с.Коларово.
В конференцията участие ще вземат всички партньори по проекта, както и представители на местните общности и туристическия бизнес в района на Беласица от България, Гърция и Македония.
По време на конференция ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта и възможности за развитие на района в бъдеще. Немски експерти в сферата на опазването на околната среда и устойчивия туризъм ще представят добри практики от други трансгранични райони в Европа.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com