Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Конференция „Туризъм в защитените територии”, Гърция

07.06.2012
Категория: Календар

 

Управителният орган на Национален парк „Езеро Керкини” организира конференция „Туризъм в защитените територии – възможности и перспективи”.


В събитието ще участват доставчици на туристически продукти и услуги в района на езерото Керкини, институции и различни заинтересовани страни. За повече информация: Opens external link in new windowwww.kerkini.gr

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com