Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2016

30.06.2016
Категория: Календар

 

Станете част от първия Фото конкурс за Балканския Зелен пояс!


Каним всички посетители и жители на Балканския Зелен пояс да потеглят на едно изследователско пътуване и да фотографират най-известните мотиви и най-впечатляващите моменти.
Каним всички любители на Беласица да демонстрират уникалната природа на нашата красива планина!

Кой може да участва?
Всеки, пътуващ или посещаващ Балканския Зелен пояс в България.
 
Какви са наградите?
Първа и втора награда – един ден в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в с. Левка, Сакар – възможност за снимане на редките соколчета от непосредствена близост, както в клетките, така и в околностите на Модула.
Трета и четвърта награда - един ден на терен (Сакар) с представители на Зелени Балкани, предлагащ много възможности за фотографиране на дивата природа в българската част на Зеления пояс и участие в полеви дейности.
Пета награда – класираният на пето място ще има възможност да изложи свои фотографии на дивата природа в посетителския център на Зелени Балкани в с. Левка, Сакар, както и в посетителската част на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани в Стара Загора.
Освен това, наградените фотографии ще бъдат представени на www.greenbalkans.org и www.europeangreenbelt.org.
 
Кога е крайният срок?
30 юни 2016
 
Как могат да се предават снимките?
Участието е безплатно. Изпратете снимките на:Opens window for sending email gb_photogreenbalkansorg

Победителите ще бъдат обявени до края на юли 2016 на уебсайта на СНЦ Зелени Балкани - www.greenbalkans.org.
 Повече информация за фотоконкурса можете да намерите Initiates file downloadТУК и на Opens external link in new windowhttp://greenbalkans.org.
Очакваме вашите фотографии!
Фото конкурсът  "Балкански Зелен пояс" 2016 се организира от Сдружение Зелени Балкани като част от общ проект между Българска Фондация Биоразнообразие, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com