Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Международен фестивал "Златен кестен"

01.10.2010
Категория: Календар

 

Заповядайте на неповторимия фестивал за градски песни.


Шестнадесето издание на фестивала ще се проведе в дните от 1 до 3 октомври 2010 г. в гр. Петрич. Организатори са община Петрич и Народно читалище "Братя Миладинови" в Петрич. През годините фестивалът придобива голямо значение за съхраняване и популяризиране на един жанр от българското песенното богатство и става значимо културно събитие от национален мащаб.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com