Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Интригуващо проучване върху монетите от района на Средна Струма със столица Хераклея Синтика ще бъде представено в Петрич

23.02.2017
Категория: Актуално

 

В петък, 24.02.2017 г., от 18.00 часа в залата на Община Петрич ще бъде представена книгата „Монетни колекции и монетни съкровища от България” (COIN COLLECTIONS AND COIN HOARDS FROM BULGARIA), том шести.


Презентацията ще направи професор Иля Прокопов – един от изтъкнатите наши нумизмати, археолог и историк. Книгата представя сериозни научни изследвания върху монетните колекции на музеите в градовете Сандански, Петрич и Гоце Делчев.
Монетните находки обхващат античността – от VI век преди Христа до V век след Христа. Това са гръцки, тракийски, македонски, римски републикански, римски имперски и римски провинциални монети, намерени от археолози през годините по време на разкопки в градовете Партикополис, Хераклея Синтика и Никополис ад Нестум.
В авторския колектив създал книгата са професор Иля Прокопов, доктор Светослава Филипова, директорът на Исторически музей – Петрич Сотир Иванов, директорът на Археологически музей – Сандански Владимир Петков, Вячеслав Пешехонов, сътрудник на Държавен исторически музей – Москва, и Маргарита Андонова от Регионален исторически музей – Благоевград. Организатори на представянето на книгата са Община Петрич и Исторически музей – Петрич.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2018  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com