Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Ученици почистиха Природен парк „Беласица“

29.09.2014
Категория: Актуално

 

На 27 септември 2014 г. Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителната агенция по горите за пореден път организира почистване на територията на парка.


В мероприятието активно участие взеха учениците от ОУ „Христо Смирненски“ град Петрич. За пореден път възпитаниците на това училище доказаха, колко са загрижени за чистотата и опазването на Природен парк „Беласица“.
Почистен бе пътя от стадиона на град Петрич до хижа Беласица. Събраните отпадъци бяха предимно от хартиени, полиетиленови и пластмасови опаковки.
Община Петрич се погрижи за извозването на отпадъците.

За всички доброволци дирекцията на парка осигури чували, ръкавици и храна.

Събитието е в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Беласица“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007-2013 г.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com