Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Квалифицирани природни водачи ще показват Беласица на посетителите на района

10.12.2014
Категория: Актуално

 

Шестнадесет ентусиасти от България, Македония и Гърция преминаха успешно специализирано обучение за природни водачи за района на Беласица. Тридневното обучение, което се проведе в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“, включваше както основни теоретични познания за природната интерпретация, така и практически занимания по създаване и изпълнение на програма с посетители на района.


Бъдещите водачи научиха как да представят информацията по забавен и запомнящ се начин, участваха в различни интерпретативни дейности и имаха възможност сами за създадат кратки програми за посетителите на планината. Всички се включиха в обучението с желание и ентусиазъм, което е гаранция, че в тяхната компания много приятни часове очакват желаещите да посетят района.
По време на обучението участниците имаха възможността и да опознаят по-добре подгорските села, а последният ден премина сред чудните кестенови гори на Природен парк „Беласица“ по тематичният туристически маршрут „Животът на кестена“, над село Коларово.
Обучението за природни водачи от района на Беласица се проведе в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2021  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com