Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица

11.11.2014
Категория: Актуално

 

В периода 29-30 октомври 2014г. в сградата на Дирекция Природен парк „Беласица“ в с. Коларово се проведе обучение за доставчици на туристически услуги от района на Беласица.

На обучението присъстваха хора заети в туристическия бизнес в подгорските села, читалищни секретари, както и гости от Гърция и Македония.


Първия ден предостави възможност на участниците да се запознаят с основните тенденции и проблеми, свързани с развитие на туризма в района на Национален парк „Езеро Керкини“, Гърция и община Струмица, Македония. Освен общо представяне на възможностите за туризъм в двете съседни държави бяха демонстрирани и конкретни примери за разработване на туристически продукти, които предизвикаха интереса на участниците от България.
През втория ден на обучението участниците работиха по казуси, свързани с бъдещото развитие на района, споделяйки своите виждания за оптимално разработване и позициониране на различни туристически продукти, както и за необходимите намеси, които биха довели до подобряване на условията за развитие на успешен туристически бизнес край Беласица.
Обучението за доставчици на туристически услуги от района на Беласица се провежда в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).


За повече информация:
Владимир Милушев
Българска Фондация „Биоразнообразие”
Тел. 0898700961
e-mail: vladimir.milushev@biodiversity.bg

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2021  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com