Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Конференция „Беласица отвъд граници“

05.11.2015
Категория: Актуално

 

На 3 ноември 2015 г. в сградата на Дирекцията на Природен парк „Беласица”, с.Коларово се проведе заключителна конференция в рамките на проект „Беласица отвъд граници - Трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите“.


В конференцията участие взеха всички партньори по проекта, както и представители на местните общности и туристическия бизнес в района на Беласица. Присъстваха както експерти в областта на туризма и природозащитата, така и хора, обичащи планината от България, Гърция, Македония и Германия.
По време на международния форум бяха представени резултатите от изпълнението на проекта както и възможности за развитие на района в бъдеще. Немски експерти в сферата на опазването на околната среда и устойчивия туризъм представиха добри практики от района на Алпите и Ваденско море. Бе представена и възможността Беласица да кандидатства за включване в списъка на ЮНЕСКО като биосферен резерват.
По време на събитието бе подписан и Меморандум за разбирателство между Българска фондация Биоразнообразие, Дирекция Природен парк „Беласица” към ИАГ, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” – Македония. В документа се декларира желанието на организациите за съвместна бъдеща работа в международния район Беласица за опазване на природата и развитие на устойчив туризъм.
Събитието се организира в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица” към ИАГ, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2021  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com