Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Нови открития при разкопките на античния град Хераклея Синтика край Петрич

15.07.2016
Категория: Актуално

 

При археологически разкопки на античния град Хераклея Синтика, край м. Рупите, в началото на месец юли 2016 г. бе открита градска чешма, която е с прекрасно обработени лъвски глави.


Тя се е намирала пред официалните порти, които водят към гражданската базилика и пред представителното стълбище, което е оформено в тази част на града. Откритието доказва високият статут и голямото значение на древния град през 3-ти век. Това означава, че градът е имал страхотен икономически, политически и демографски потенциал и е едно от основните градски средища по нашите земи по това време.
Освен новооткритата чешма по време на разкопките бе цялостно разкрита единствената гражданска базилика, запазена на територията на Република България с размери 22х16 метра и канализационната система, която се намира под нея и демонстрира най-доброто от римската архитектура през този период.
Всички тези открития както и наличието на представителна сграда от епохата на елинизма на 4 метра под гражданската базилика сочат, че този градски център е такъв най-вероятно в продължение на 600-700 години и е бил столица на целия район простиращ се по Средна Струма.
За да популяризира и покаже този уникален културно-исторически обект на жителите и гостите на града Историческият музей в гр. Петрич подема инициатива за превръщаме на Хераклея Синтика в музей на открито.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com