Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Почистване на района на Камешнишките водопади

06.06.2016
Категория: Актуално

 

На 4 юни 2016 г. се проведе доброволческа акция за поставяне на информационно табло и почистване на района на Камешнишките водопади.

Участници в акцията бяха доброволци, които организираха подписка и поеха отговорност да опазват тези водопади през 2015 г. когато имаше опасност от изграждане на МиниВЕЦ на р. Камешница в Природен парк „Беласица“.


Проектът за изграждането на малка водно-електрическа централа (МВЕЦ) на р. Камешница предвиждаше изкопни дейности на територията на Парка, за да бъде положен водопровод. Построяването му щеше да доведе до унищожаване на природата в района – изчезване на водата от водопадите, изчезване на рибите в реката, изсъхване на крайречните гори.
Освен, че почистиха района на водопадите участниците научиха повече за уникалната природата на ПП „Беласица“ от София Илкова, експерт при Дирекцията на Природен парк „Беласица“.
Събитието бе организирано от Асоциацията на парковете в България, инициативата „Прозрачни планини“, Българска фондация биоразнообразие и WWF с подкрепата на Дирекцията на Природен парк „Беласица“ и граждани.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com