Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Нови открития при разкопките на античния град Хераклея Синтика край Петрич

15.07.2016
Категория: Актуално

 

При археологически разкопки на античния град Хераклея Синтика, край м. Рупите, в началото на месец юли 2016 г. бе открита градска чешма, която е с прекрасно обработени лъвски глави.


Тя се е намирала пред официалните порти, които водят към гражданската базилика и пред представителното стълбище, което е оформено в тази част на града. Откритието доказва високият статут и голямото значение на древния град през 3-ти век. Това означава, че градът е имал страхотен икономически, политически и демографски потенциал и е едно от основните градски средища по нашите земи по това време.
Освен новооткритата чешма по време на разкопките бе цялостно разкрита единствената гражданска базилика, запазена на територията на Република България с размери 22х16 метра и канализационната система, която се намира под нея и демонстрира най-доброто от римската архитектура през този период.
Всички тези открития както и наличието на представителна сграда от епохата на елинизма на 4 метра под гражданската базилика сочат, че този градски център е такъв най-вероятно в продължение на 600-700 години и е бил столица на целия район простиращ се по Средна Струма.
За да популяризира и покаже този уникален културно-исторически обект на жителите и гостите на града Историческият музей в гр. Петрич подема инициатива за превръщаме на Хераклея Синтика в музей на открито.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2018  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com