Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Стартира изследователски проект за кестеновите гори

16.03.2010
Категория: Актуално

 

Научните изследвания по проект "Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица: адаптация към климатичните промени; поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на екосистемите" стартираха с пълна сила още преди започването на пролетта.


фот. Цветан Златанов

Проектът се изпълнява от Института по гората при Българска академия на науките, а негов мениджър е Цветан Златанов.

Основните цели на проекта са:
- Установяване на произхода и историята на обикновения кестен в Беласица планина (хлоропластен ДНК анализ, поленов анализ, дендрохронология);
- Разработване на сценарии за развитие на екосистемите доминирани от обикновен кестен в планината при алтернативно стопанско въздействие и очаквани климатични промени;
- Оценка на благоприятния природозащитен статус на местообитание от европейска значимост № 9260 (Гори от обикновен кестен) за територията на Беласица планина;
- Разработване на стопански и консервационни мерки за опазване на изследваната популация (в това число демонстриране на добри стопански практики и разграничаване на зони без стопанска дейност);
- Провеждане на курсове на обучение и информационна компания.

Проектът се финансира по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA Grants), приоритетна област 1: Защита на околната среда. Страните донори са Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Повече информация може да научите на интернет страницата на проекта:
Opens external link in new windowwww.castbelbg.com

 

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com