Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Обучителен семинар на тема "Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца"

09.03.2010
Категория: Актуално

 

11 – 12 март 2010, гр. Благоевград. На 11 и 12 март 2010 г. в гр. Благоевград, хотел "Езерец" се провежда обучителен семинар на тема "Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца".


Семинарът се организира в рамките на проект "Осогово, Огражден и Беласица за деца" изпълняван от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ) и Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), финансиран от Фонда за Европа и Африка на Корпорация Мицубиши с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
В рамките на двата дни обучение учителите от целевите райони в област Благоевград и област Кюстендил ще се запознаят с методическите изисквания и възможностите на разработеното ново учебно помагало, като част от серията [Регион] за деца и ще обсъдят алтернативи за въвеждане на темите свързани с опазването на местното природно богатство в училище.

Какво е направено до сега по проекта?
- Представен е регионалния подход и концепцията [Регион] за деца на РЕЦ за ЦИЕ в образованието за околна среда, като устойчив механизъм за опазване на ценни местообитания и видове.
- Съдържанието на помагалото "От Осогово до Беласица за деца" е изпробвано в 10 пилотни училища от региона на Западните погранични планини.
- Проведено е обучение с учители от района на Западна Стара Планина за анализ, подготовка и изпълнение на проекти.
- Обсъдени са предложения и проекти за бъдещите възможности за развиване на помагалото в региона и в други региони със световно значимо биоразнообразие.

В рамките на месец март проектът предвижда и провеждане на зелено училище за ученици от избраните по проекта пилотни училища. То ще се проведе от 19 до 21 март 2010 г. на хижа "Беласица", гр. Петрич.

Повече информация за проекта бихте могли да получите от сайта на РЕЦ за ЦИЕ – клон България: Opens external link in new windowwww.rec.bg

Initiates file downloadОттук може да изтеглите програмата на семинара.

 

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com