Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

БФБ се включи в опръстеняването на къдроглави пеликани в Национален парк „Керкини”, Гърция

22.06.2011
Категория: Актуално

 

Поддръжници на фондация Биоразнообразие за втори път участваха в опръстеняването на пеликани в Керкини. Незабравимото приключение ни срещна очи в очи с една от най-големите водолюбиви птици на Балканите.


Езерото Керкини е известно с колонията от къдроглави пеликани, която от 2003 г. гнезди успешно върху изкуствено направени платформи. Това е единственият случай на завладяване на нови гнездови територии на вида за последните 150 години.

Екипът от парковата администрация всяка година организира опръстеняване на малките къдроглави пеликани. Това е важна част от работата на експертите в националния парк. По този начин те проследяват какво се случва с пеликаните и могат по-добре да планират бъдещи дейности за опазване на вида.

73 пеликани, които са излюпени тази година в Керкини, вече носят пръстени. Те са жълти на цвят с черни надписи, като започват с буквата М. Поставят се пръстени на двата крака с два последователни номера.

Национален парк „Керкини” е обявен през 2006 година и опазва изключителното биологично разнообразие на езерото Керкини и съседните територии. Паркът обхваща и голяма част от територията на планината Беласица в Гърция.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com