Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Да съхраним гората на Беласица

26.05.2011
Категория: Актуално

 

Призивите „Да съхраним гората”, „Природата има право на живот”, „Гората не е контейнер за боклук” отправиха учениците от ПГМЕТ „Юрий Гагарин” гр. Петрич към своите връстници и посетителите на Природен парк „Беласица”.


 Учениците и техните ръководители са провокирани към идеята заради боклуците, които въпреки многократните почиствания след време пак се появяват по най-посещавания маршрут в парка – от гр. Петрич до хижа Беласица.

Инициативата е подкрепена от  администрацията на парка, която финансира направата на табелите. Те се монтираха от IXа клас към училището под ръководството на г-жа Елена Павлова, г-жа Мариана Спасова и София Илкова – експерт в Природен парк „Беласица”.
Учениците научиха повече за Природен парк „Беласица” чрез забавни образователни игри по тематичната пътека „Приятели” и получиха поощрителни награди.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com